INDESTA, spol. s r.o. Rumburk
Domů O fimě Služby Reference ČAAI.cz

 

Činnost autorizovaného inspektora, www.caai.cz

 • Certifikát pro provedení stavby
  • zkrácené stavební řízení nahrazuje vydání stavebního povolení (netýká se územního řízení, územního souhlasu a také těch staveb, kde je stavebním úřadem zkrácené řízení vyloučeno)
  • posouzení souladu stavby s územním rozhodnutím (případně regulačním plánem)
  • provedení kontroly úplnosti projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, opatřené jejím razítkem autorizovaného inženýra a  splnění podmínek a stanovisek státní správy v této PD
  • vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení
  • přezkoumání proveditelnosti stavby
 • Kontrolní prohlídky na stavbě

Inženýrsko-investorská činnost

 • Projekční činnost
  • projektová dokumentace staveb (dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro výběr zhotovitele stavby-tendrová dokumentace)
  • odborné statické posudky
 • Technická odborná pomoc - poradenské služby
  • autorské dozory, technické dozory investora
  • konzultace a poradenské služby ve stavebnictví
  • odborné posudky autorizovanou osobou ČKAITu a soudním znalcem v oboru pozemní stavby

Speciální stavební práce - diamantová technika

 • Jádrové DIA vrtání
  • plynule od průměru 16mm do průměru 400mm
  • délka vrtu až 6m
  • svisle, vodorovně, pod libovolným úhlem od svislice a případně i do stropu
  • železobeton a beton, ale i další stavební materiál jako kámen, cihla, tvárnice atd.
 • Diamantové řezání
  • stěnovou pilou do hloubky 700mm
  • ruční pilou do hloubky 200mm
  • řezačem spar do hloubky 250mm
  • železobeton, beton, asfalt a další stavební materiály
 • Speciální bourací práce
  • bezotřesové bourání objektů s využitím jádrového vrtání, řezání a trhaní hydraulickými lisy a klíny

Sádrokartonové konstrukce a minerální podhledy

 • Sádrokartonové konstrukce
  • jednoduché, dvojité příčky, šikmé a vodorovné podhledy
  • půdní vestavby 
  • zateplování materiály podle výběru objednatele
 • Minerální podhledy
  • lehké zavěšené minerální podhledy
  • na přání objednatele dodávky a instalace osvětlení

Mikrotunelování

 • Neřízené mikrotunelování
  • průměr protlaku 110mm
  • délka až 25m

Stavební systém VELOX

 • Varianty realizace staveb systémem VELOX
  • dodávka stavebního systému VELOX ( materiálu ) pro svépomocnou výstavbu
  • dodávka materiálu s následnou šéfmontáží
  •  kompletní dodávka a montáž stavebního systému VELOX na připravenou základní desku (základy)
  • dodávka kompletní hrubé stavby včetně základů
  • kompletní provedení celé stavby - Realizace stavby „na klíč"
 • Některé z výhod systému
  • vynikající tepelně izolační vlastnosti (R=3,53 až 6,31 m2KW-1 v závislosti na požadované tloušťce izolace - polystyrenu)
  • minimální plochy tepelných mostů - pouhých 0,015% z plochy stěn
  • příznivá cena - vzhledem k tepelnému odporu a užitným vlastnostem
  • minimální požadavky na zařízení staveniště. Stačí el. energie 220V
  • velmi rychlá montáž systému VELOX. U domu střední velikosti (150m2 zastavěné plochy) cca 10-15 dní ve 4 montérech
  • úsporná doprava. Pro dům střední velikosti dopravu stavebního systému zajistí 2 kamiony.
  • úspora nákladů na vytápění u systému VELOX je až 45% oproti klasickým materiálům
 
[Domů] [Mapa stránek]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@indesta.cz.
Copyright © 2002 INDESTA, spol.s r.o. Rumburk
Poslední aktualizace: 04. ledna 2013